logo

Canliyiz.com üyelik ve kullanım koşulları

ARCHIMEDII

Üyelik ve Kullanım

 1. Giriş

İşbu kullanım koşulları, RİHEF YAZILIM VE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ’nin sahibi olduğu ( bundan böyle “RİHEF” Olarak anılacaktır.) canliyiz.com platformunun (bundan sonra “PLATFORM” olarak anılacaktır.) üye ve ziyaretçiler (“kullanıcı”) tarafından kullanımının ve ilan sahibi üyelerin (üye) koşullarını belirlemeyi amaçlar ve bir kullanım sözleşmesi hükmündedir.

İşbu kullanım koşullarının kullanıcı tarafından çevrimiçi onaylanması ile aşağıdaki koşulları kabul etmiş olur.

 1. KOŞUL VE YÜKÜMLÜLÜKLER
  1. Kullanıcı platformu kullanarak canlı hayvanlar ile ilgili sahiplendirme, eş arama, çiftlikler, sosyal aktiviteler ve diğer bilgilere ulaşmayı hedef edinmektedir. RİHEF, kullanıcının platform vasıtasıyla ilan sahipler ile iletişime geçmesi sebebiyle herhangi bir ücret tahakkuk ettirmemektedir.

  2. Kullanıcı, platformu yalnızca yasal mevzuata uygun aktivitelerin takibi için kullanabilir. Kullanıcı, katalog sahibi petshop,çiftlik vb yasal mevzuat uyarınca canlı satışına yetkili kişiler ile girdiği tüketici işlemlerine ilişkin RİHEF’in 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereği herhangi bir denetimde bulunma yükümlülüğü olmadığını, yapılan icap ve veya satın alma sözleşmelerinin yalnızca ve yalnızca bahsi geçen hukuki ilişkiye giren taraf üyeleri bağladığını, tarafların işbu platformu kullanarak verdikleri teklif ve veya girdikleri ticari ilişkinin 6398 Sayılı kanun gereği taraflar arasında hukuki sorumluluklar doğuracağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  3. Kullanıcıların yasal mevzuata aykırı olarak canlı satışı yaptığının tespiti halinde, ihlali gerçekleştiren üyenin siteye erişimi engellenir.

  4. İlgili yasal mevzuat gereği canlı satışına yetkili ÜYE’ ler, platform vasıtasıyla yapacağı satışlarda RİHEF’in herhangi bir yasal sorumluluğu olmadığı, platform üzerinden herhangi bir ödeme yöntemi gösterilmediği, Hukuki ilişki ve ödemenin doğrudan kullanıcılar arasında gerçekleşmesi sebebiyle, mesafeli satışlarda kanunen zorunlu hale getirilen mesafeli satış sözleşmesi ve ön bilgilendirme formu gibi hukuki zorunlulukların RİHEF tarafından üstlenilmediği, bu konuya ilişkin sorumluluk tek başına ÜYE’nin olduğunu kabuul beyan ve taahhüt eder. Böyle bir durumda doğacak herhangi bir ceza-i bedel veya hukuki yaptırımdan ÜYE sorumlu olup, RİHEF’e yöneltilebilecek iddia ve yaptırımlarda, RİHEF’in ÜYE’ye rücu hakkı bulunmaktadır.

  5. ÜYE ve kullanıcılar, uygulama ve web sitesinde kanuna aykırı ifadelerde bulunmamayı, yasadışı faaliyetler güden 3.kişi ve grupların lehine propaganda yapmamayı, diğer kullanıcıların haklarına zarar verebilecek konusu haksız fiil ve veya suç teşkil edebilecek nitelikte eylem ve söylemlerden kaçınacağını, kamuya açık içerik ekleyebileceği bölümlerde ise müstehcen ve pornografik içerik yüklemeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

  6. Kullanıcı ve üyeler, site ve uygulamanın işbu maddeye uygun olmayan kullanımından doğan zararlara ilişkin tüm sorumluluğu kabul eder. RİHEF, kullanıcıların hukuka aykırı eylemleri bakımından herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

  7. Mobil uygulama ve veya Web sitesi üzerinde bulunan RİHEF’ e ait Metin, grafikler, logolar, düğme simgeleri, resimler, ses klipleri, dijital indirmeler, veri derlemeleri, ticari unvan, logo ve diğer işletmesel değerlerin tamamının fikri ve sınai hakları RİHEF’e aittir. Kullanıcının kullanımı dışında, izin alınmadan, kısmen ya da tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması yasak ve suçtur.

  8. Bu doğrultuda kullanıcı işbu sözleşmenin çevrimiçi onayı ile beraber; yukarıda belirtilen içeriklerin tüm haklarının RİHEF’e ait olduğunu ve yasağa uymayanlar hakkında 5486 Sayılı Fikri ve Sanat Eserleri Kanunu ve TCK uyarınca yasal işlem başlatılacağının kendisine tebliğ edildiğini kabul eder.

  9. Kullanıcı ve veya Üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

  10. Kullanıcı ve veya Üye kendisine verilmiş veya kendisi tarafından oluşturulmuş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, Kullanıcı ve veya Üye’nin sözkonusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından RİHEF’e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, RİHEF’in sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

  11. İşbu maddenin ihlal edilmesi halinde RİHEF, ihlali gerçekleştiren Kullanıcı ve veya Üye hesabını tek taraflı olarak uygulamadan kaldırma/banlama hakkına sahiptir.

 2. DELİL SÖZLEŞMESİ

  • Taraflar, RİHEF’ e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287′ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

 3. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

  1. RİHEF, dilediği zaman içerikleri yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma, geçici veya sürekli olarak yayından kaldırma, teknik altyapının bakımı ve hataların giderilmesi esnasında içeriklere erişimi kısıtlama hakkına sahiptir. Bu koşullar link verilen diğer internet sayfaları için de geçerlidir. Bu tür geçici askıya alma veya tamamen durdurmadan dolayı RİHEF’in kullanıcı, üye veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu yoktur .

  2. RİHEF, işbu Kullanım sözleşmesini, web sitesi ve mobil uygulamada yer alan veya alacak olan her tür bilgileri, formları, içerikleri, hizmet, ürün ve kampanyaları dilediği veya gerektiği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir. Değişiklikler yayın tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişikliklerden zamanında haberdar olmak için "Kullanım Koşullarını" düzenli olarak takip etmek, KULLANICI’nın sorumluluğunda olup yapılan değişikliklerden sonra web sitesi ve uygulamayı kullanmaya devam eden kişi değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır.

 4. SÖZLEŞMENİN FESHİ

  • İşbu sözleşme kullanıcı veya üyeliğini iptal etmesi veya RİHEF tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. RİHEF, kullanıcı ve veya üyenin işbu sözleşmedeki herhangi bir hükmü ihlal etmesi durumunda kullanıcı hesabını iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

 5. UYUŞMAZLIK YOLU

  • İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda Sakarya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 6. YÜRÜRLÜK

  • Kullanıcı ve veya üyenin, üyelik kaydı yapması ve veya siteyi kullanması ile birlikte işbu kullanım ve üyelik koşullarında yer alan tüm maddeleri okuduğu ve yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir.

RİHEF YAZILIM VE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ

ARCHIMEDII Hakkında

ARCHIMEDII, her türlü mimari çalışma yürüten özel ve tüzel kişilere yönelik tanıtım, haber, blog ve yarışıma hizmetleri sunan bir platformdur. ARCHIMEDII ile projelerinizi yayınlayabilir, yarışmalara katılabilir ve sektör haberlerini okuyabilirsiniz.

İLETİŞİM

Kolektif House - Esentepe Talatpaşa Caddesi No:5 Harman Sok. GirişiŞişli / İSTANBULcontact@archimedii.com

SOSYAL MEDYA